Uploaded image for project: 'Ideapankki'
 1. Ideapankki
 2. CSCIDEAPANKKI-28

Yhteiskäyttöinen Moodle

XMLWordPrintable

   • Idea: Yhteiskäyttöinen Moodle (DigiCampus) 

   DigiCampus hankkeen alkuperäinen tavoite oli tarjota korkeakouluille ensisijainen oppimisympäristö, joka korvaisi vanhat, tämän Idean alkuperäinen nimi oli "Paikallisen Moodlen korvaaja". Myöhemmin hankkeen fokus on suunnattu niin, että palvelu tukisi erityisesti ristiinopiskelua, korkeakoulujen yhteisiä opintoja ja MOOCeja täydentämällä korkeakoulujen käytössä olevaa palveluvalikoimaa yhteiskäyttöön tarkoitetulla ratkaisulla paikallisten ratkaisujen rinnalla. DigiCampus-hanke selvitti myös Seuraavan sukupolven oppimisympäristöjä https://jira.eduuni.fi/browse/CSCIDEAPANKKI-21 .

   Lähtökohta yhteisen pilvipohjaisen oppimisympäristön hankkimiselle (2018)

   • DigiCampus-hankkeessa tavoitteena hankkia Moodle, kenties OpenSourcena CSC:n pilvialustalle, sekä tuottaa tukipalvelumalli
   • Toteutetaan laajat integraatiot mm. opintohallinnon järjestelmiin.
   • MoodleRooms on yksi mahdollisista tarjoajista, koska käyttäjiä paljon ja koulutustarve sitä myötä pieni, sekä hankinta nopeaa.
   • Alustavaa toiminnallista ja teknistä vaatimusmäärittelyä tehty
   • Digicampus -hanke järjestää avoimen työpaja 19.6., jossa kootaan korkeakoulujen oppimisympäristöihin liittyviä tarpeita ja kysymyksiä sekä lyhyellä että pidemmällä aikajänteellä.  https://wiki.eduuni.fi/x/mhkvB 

   2021-01-27 Digicampus-tiedote

   • DigiCampus -ympäristön ylläpitoa kaupalliselle toimijalle ei kilpailutettu. Digicampus-hankkeen jälkeen ei ole sellaista yhtä ostavaa organisaatiota tai toimijaa joka hankkisi palvelun muille korkeakouluille. Tätä asiaa selvitettiin hankkeen aikana ja esimerkiksi CSC ei pystynyt ottamaan tällaista palveluiden järjestämisvastuuta.
   • Mediamaisteri Oy tarjoaa korkeakouluille kuvatun kaltaista palvelua siten, että jokainen organisaatio hankkii palvelun itsenäisinä hankintayksikköinä. Organisaatiokohtainen kustannus jää neljän vuoden elinkaarikustannuksina laskettuna alle kansallisen kynnysarvon ja todennäköisesti ainakin osalla organisaatioista on mahdollisuus tehdä hankinta kansallisen kynnysarvon alittavana hankintana.

   2020-10-27 FUCIOn hybridisyksykokous

   • 26.10.2020 opevara-kokous päätti pyrkiä turvaamaan hankkeen jatkuvuuden jonkinlaisella hybridimallilla

   2020-10-21 KOOTuki-kokous

   • Tuula Heide esitteli hankkeen tilaa. 

   2020-06-11 Ideatoimikunnan kokous

   •  Tuula Heide, UEF: Selvitämme DigiCampus -hankkeessa korkeakoulujen alustavaa kiinnostusta DC-palvelukokonaisuuden käyttöönotosta hankkeen päättymisen jälkeen (1.7.2021 lähtien). Vastaathan viimeistään ke 17.6.2020. Kysely on lähetetty laajalla jakelulla korkeakouluihin, pyrittehän mahdollisuuksien mukaan koordinoimaan vastaamista korkeakoulun sisällä niin, että kultakin korkeakoululta tulee yksi vastaus. Kysely on lähetetty korkeakoulujen sähköisistä oppimisympäristöistä ja niihin liittyvien palvelujen tarjoamisesta ja päätöksenteosta vastaaville tahoille ja sitä voi lähettää myös eteenpäin.

   2020-04-29 Ideatoimikunnan kokous

    

   2020-04-23 KOOTuen kokous (https://wiki.eduuni.fi/x/WC2pC)

    

   17.5.2018 Ideatoimikunnan kokous

   • Itä-Suomen yliopiston koordinoimaa DigiCampus-hanketta on rahoitettu mm. kokeiluksi yhteisestä oppimisympäristöstä, joka voisi olla "moodlen korvaaja". DigiCampuksessa toteutetaan pilvipohjainen ympäristö, hankintamallin on syytä olla skaalautuva ja inklusiivinen, muiden korkeakoulutuksen kehittämishankkeiden tulee käyttää DigiCampus-hankkeen tuottamaa ratkaisua.
   • DigiCampus-hankkeen kokouksessa 16.5.2018 arvioitiin, että hankeessa hankittaisiin keskitettynä pilvipalveluna käyttöön yhteinen Moodle-alusta
   • Esitettiin toive, että asiaa käsitellään uudestaan seuraavassa Ideatoimikunnan kokouksessa 31.05.

    

    3.10.2018

   • huomio, moodlerooms on nykyään nimeltään Blackboard Open LMS

      e153875 Topi Litmanen
      e150107 Marko Holmavuo
      Votes:
      0 Vote for this issue
      Watchers:
      3 Start watching this issue

       Created:
       Updated: