Uploaded image for project: 'Ideapankki'
 1. Ideapankki
 2. CSCIDEAPANKKI-19

Ajantasainen opiskelun seurannan tietovaranto

  XMLWordPrintable

Details

  • Story
  • Status: Arkisto: Toteutunut
  • Major
  • Resolution: Unresolved

  Description

   Idea: Ajantasainen opiskelun seurannan tietovaranto

   Kuvaus: Valtakunnallisen tietovarannon kehittäminen siten, että yliopistot ja OKM voisivat ajantasaisesti seurata opiskelijoiden opintojen etenemistä 55op tavoitteen suhteen; oman yliopistonsa osalta.

   Opiskelijoiden etenemisen seurantaa voidaan tehtä Vipunen extranetin ja Alasin-palvelun avulla, koulutuksen ja tutkimuksen tietoalusta Vipusen tiedoin. Kehittyvä Vipusen API mahdollistaa myös korkeakoulun omien tietojen tuomisen paikalliseen tietojärjestelmään.

    

   2018-10-04 Ideatoimikunnan kokous

   • Päätettiin lopettaa idean käsittely, koska ideassa kuvattuun tarpeeseen vastaava palvelu on olemassa (idean statukseksi muutettiin "tuotannossa"). Todettiin, että muut, mahdolliset tarpeet analytiikalle ja opintojen edistymisen seurannalle muodostavat aikanaan uuden idean, jos idea tarve ja idea esittäjä löytyy. 
   • Opiskelijoiden etenemisen seurantaa voidaan tehtä Vipunen extranetin ja Alasin-palvelun avulla, koulutuksen ja tutkimuksen tietoalusta Vipusen tiedoin. Kehittyvä Vipusen API mahdollistaa myös korkeakoulun omien tietojen tuomisen paikalliseen tietojärjestelmään. Päätetty sulkea 55op:n ja muiden indikaattorivälinetoiveiden osalta tiketti.
   • Tunnistettiin, että asiaan liittyy laajempi kokonaisuus ajantasaisesta opiskelun seurannan tietovarannosta. Keskustelua on hyvä viedä verkostoille, ja alkuperäisen idean laajennus tuodaan ideapankkiin uutena ideana, mikäli tällainen ideaksi muotoutuva tarve on olemassa.

    

   2018-09-20

   CSC esittelee Alasin-palvelun yhtenä ratkaisuvaihtoehtona. Alustaja: Jutta Virolainen, CSC

   • Käsitelty edellisen kerran toukokuussa.
   • Ei ehdotusta esiselvitykseen, tarkennetaan tiketillä esitetty tarve.
   • Alasin -palvelun demo-versio käytettävissä. toivotaan käyttäjien kommentteja, kysely auki 15.10.2018
   • Kysymys: julkaisutietojen seuraaminen mahdollista?
    • Kaikki rahoitusmallin osat mukana alasimessa, myös julkaisut
   • Data Vipusesta. Herättänyt kysymyksiä Vipusen datan myymisestä, mutta data avointa kaikille, Alasin analytiikkatyökalu.
   • Keskustelu: onko tämän teeman alla muita esiselvitettäviä kysymyksiä, vai vastaako Alasin tiketillä esitettyyn tarpeeseen?
   • Aalto: Onko laajennettavissa EU-tasolle? Aallossa kiinnostusta löytää keinoja kannustaa opiskelijoita saada 55op suoritettua, tähän analytiikkatyökalu voisi olla apuna. Suomessa analytiikan käyttö ylipäänsä varovaista, tämä hyvä aloitus.
    • CSC: Laajenee tarpeen mukaan, mahdollista hakea esim. vertailutietoa ETER-palvelusta. Mutta ensin edetään kansallisella tasolla. Jatkossa ALasimessa muita työkaluja joilla vastataan operaativisiin ja ennakoinnin tarpeeseen.
   • Haaga-Helia: Alasin varmasti hyvä työkalu, kun halutaan katsoa miten oma korkeakoulu osana suurempaa kokonaisuutta. Mutta onko mahdollisuus kehittää sellaiselle tasolle, jossa saadaan vastauksia mitä tehtävissä ja mitä toimenpiteitä, että opiskelijoille saadaan suorituksia.
   • HY: Vertailu muihin tärkeää, rahojen jako nollasumma. 1) Tuleeko tieto kun joku on saanut 55op? Vai välivaiheita? 2) data APIen kautta itselle, mutta saako silloin myös muiden korkeakoulujen datat?
    • CSC 1: tieto kun 55op suoritettu
    • CSC 2: julkisessa Vipusessa on myös muiden korkeakoulujen tietoa. Alasin tekee käsittelyn helpommaksi. Korkeakoulujen sovittava raakadatan luovuttamisesta.
   • Arcada: Kannatetaan, kaikilla kamppailua analytiikan kanssa. Tarvetta myös prognostiikkatyökaluihin, ennakoivaa tietoa. Korkeakoulut omien rajapintojen kautta tiedonhaku ja omaan dataan yhdistely sekä analytiikka.
   • VY: Alasin hyvä lisä, mutta selvitettävä miten työkalu kytketään korkeakoulun omiin järjestelmiin. Määrämuotoiset tiedonkeruut, voisiko tässä suhteessa palvella kaikkia korkeakouluja myös?
    • CSC: tähän vastaavia raportteja extra-vipusen puolella. Juuri tälläisia kommentteja toivotetaan tervetulleeksi kyselyyn.
   • Keskustelun päätös: Alasin voi hyvin vastata tähän tikettiin, suljetaan keskustelu seuraavassa kokousessa, jos todetaan että Alasin vastaa esitettyyn tarpeeseen.

   2018-05-08 AAPA-FUCIO ideatoimikunnan kokous

   • nouseva ja tärkeä asia. In-house analytiikan seuraamiseen
   • kyseessä suurempi asia kuin pelkästään 55 opintopisteen seuranta

    

   Attachments

    Issue Links

     Activity

      People

       e172766 Faiz Alsuhail
       e106715 Päivi Pakkanen
       Votes:
       1 Vote for this issue
       Watchers:
       5 Start watching this issue

       Dates

        Created:
        Updated: