Uploaded image for project: 'Ideapankki'
 1. Ideapankki
 2. CSCIDEAPANKKI-18

Digitaalinen arkistointi palveluna

  XMLWordPrintable

Details

  • Story
  • Status: Arkistoitu
  • Major
  • Resolution: Unresolved

  Description

   Tutustu Ideapankki-palveluun osoitteessa ideapankki.csc.fi

    

   Asiaa käsitellään toisessa tiketissä: https://jira.eduuni.fi/browse/CSCIDEAPANKKI-2

    

   Arkistoinnissa on lakisääteiset erikoisvaatimukset, mikä vaatii erityisosaamista ja haastavia teknisiä ratkaisuja: 1) arkistointi ja tiedon jakaminen 2) pelkkä arkistointi

   Tarve:

   Päätearkiston (pitkä-aikaissäilytys) luominen vaatii erikoisosaamista ja on teknisesti haastava toteuttaa. Tästä syystä se on kallis ja vaativa yksittäiselle korkeakoululle. Kun arkistoaineistossa on myös aineisto, jota on tarve jakaa (esim. opinnäytetyöt), tulee vaikeuskerrointa lisää. On taloudellisesti järkevää tuottaa tämä palvelu keskitetysti.

   Lisätietoa:

   FUCIO-OHA-foorum

   Loppukäyttäjä:

   Arkistoinnista vastaavat, kirjaston asiakkaat opinnäytetöiden osalta

   Idean ehdottaja:

   Christa Winqvist, Markku Närhi, Mikko Markkola, Petri Sjöblom, J-P Pispa

   Attachments

    Issue Links

     Activity

      People

       Unassigned Unassigned
       e100090 Christa Winqvist
       Votes:
       0 Vote for this issue
       Watchers:
       1 Start watching this issue

       Dates

        Created:
        Updated: