Uploaded image for project: 'Ideapankki'
 1. Ideapankki
 2. CSCIDEAPANKKI-150

Palveluintegraattorin käyttöönoton testaus Funet-varmennepalvelulla

XMLWordPrintable

  Tutustu Ideapankki-palveluun osoitteessa ideapankki.csc.fi

  Palveluintegraattorin käyttöönoton testaus Funet Varmennepalvelulla

  Ohjausyhteistyö: Korkeakoulutuksen ja tutkimuksen ICT-palveluiden brokeroinnin ohjausryhmä
  Asiakasohjaus: Korkeakoulujen Digivision IT-palvelutuotannon ja -hallinnan johtoryhmä (PAHA)

  Korkeakoulujen Digivision IT-palveluntuotannon ja -palvelunhallinnan johtoryhmä (PAHA) käynnisti keväällä 2023 Digivision IT-palvelunhallinnan prosessien ja CSC:n palveluintegraattorikyvykkyyden käyttöönottotestauksen CSC:n ja korkeakoulujen vakiintuneeseen toimintaan kuuluvalla Funet Varmennepalvelulla. Käyttöönottotestauksen tavoitteena on testa yleisesti Digivision, CSC:n ja korkeakoulujen it-palveluhallintojen palveluintegroinnin yhteisiä kyvykkyyksiä käytännön tasolla erityisesti antaen samalla Digivisiolle ja korkeakouluille edellytyksiä arvioida CSC:n palveluintegraattoritoiminnon laatua.

  Korkeakoulujen Digivisio kehittää, tuottaa, omistaa ja jatkokehittää korkeakouluille suoraa lisäarvoa tuottavia palveluita ("ydinpalvelut") ja niiden taustalla toimivia mahdollistavia palveluja, joiden hyödyntämisen CSC:n palveluintegraattoritoiminto mahdollistaa Palveluna yhteistoiminnassa Digivision hanketoimiston ja korkeakoulujen kanssa. Palveluintegraattori toimii Digivision palvelunhallinnan ja korkeakoulujen välissä keskitettynä palvelunhallinnan kerroksena, joka vastaa moniasiakas ja -monitoimittajaympäristössä sovituista palveluiden hankinnan, käyttöönoton ja tuotannon yhteismitallisista toimintatavoista ydinpalvelujen ohella myös niiden taustalla toimivien mahdollistavien palvelujen osalta. https://wiki.eduuni.fi/x/P4sAEQ

  2023-03-30 PAHA-johtoryhmä https://wiki.eduuni.fi/x/JhLNF

  • Johtoryhmä päätti käyttöönottotestaustauksen aloittamisesta yhdellä palvelulla (Funet Varmennepalvelu) ja valmisteltavasta seuraavasta palvelusta (Funet Miitti (Zoom)).
  • Digivision tuottamien palveluiden käyttöönoton myötä muita palveluita koskeva keskustelu siirtyy johtoryhmän agendalta pois ja korkeakoulujen CSC:n kesken erikseen käytäväksi.
  • FUCIO- ja AAPA-verkosto keskustelevat tahoillaan ja sitten CSC:n kanssa, asiaan liittyen on ainakin Korkeakoulutuksen ja tutkimuksen ICT-palveluiden brokeroinnin kehityksen ohjausryhmä ( https://wiki.eduuni.fi/x/Ix16Cw ).

  2023-02-22 PAHA-johtoryhmä https://wiki.eduuni.fi/x/0hMoF

  • Korkeakoulujen Digivision IT-palveluntuotannon ja -palvelunhallinnan johtoryhmä (PAHA) päätti käynnistää Digivision IT-palvelunhallinnan prosessien ja CSC:n palveluintegraattorikyvykkyyden käyttöönottotestauksen CSC:n ja korkeakoulujen vakiintuneeseen toimintaan kuuluvilla palveluilla, kunnes Digivision tuottamat palvelut voidaan ottaa käyttöön.

   

     e100319 Harri Kuusisto
     e205176 Anttoni Lehto
     Votes:
     0 Vote for this issue
     Watchers:
     2 Start watching this issue

      Created:
      Updated: