Uploaded image for project: 'Ideapankki'
 1. Ideapankki
 2. CSCIDEAPANKKI-135

Tarve yhteisen ajan sumplimiseen ja kalenterivaraukseen

  XMLWordPrintable

Details

  • Story
  • Status: Tarkennettavana
  • Major
  • Resolution: Unresolved

  Description

   CSC on "joskus" tarjonnut kansalliseen käyttöön Foodlen yhteisten aikojen sumplimiseen, siis Doodlen tyyppiseen tarpeeseen. Se on kuulemma ajettu alas. Doodlea on käytetty laajasti, vaikka sitä ei suoraan olekaan suositeltu (https://wiki.eduuni.fi/display/pilviohje/Doodle päivitetty 2020, https://wiki.aalto.fi/display/aaltocloudinfo/Doodle, päivitetty 2020).

   Viimeisimmän versiopäivityksen jäkeen Doodle vaatii sähköpostiosoitteen myös vastaajilta, ja tämä on nostanut Doodlen käyttökynnyksen akuutisti korkealle.

   Voisitteko CSC:llä selvittää, mitä muita vaihtoehtoja on, ja tarjota kansallisesti käyttöön ajansumplimissovelluksen mahdollisimman pian. Siinä saisi mieluiten olla mahdollisuus kytkeä tarjottavat ajat kyselyn tekijän kalenteriin, jotta ajat olisivat ensin alustavasti varattuina ja varattuja aikoja ei tarvitsisi manuaalisesti lisätä kaikkien kalentereihin.

   2022-05-12 CSC:n verkostoista ammenettua

   • 11.4.2022 Idean luoja pyysi CSC:tä selvittämään, mitä muita vaihtoehtoja Doodlelle olisi. CSC on sopinut korkeakoulujen kanssa, että uusia avauksia käsitellään verkostoyhteistyössä. Ideapankki muodostaa toimijariippumattoman näkymän Ideoihin, jotka edustavat tutkimusta ja koulutusta (ICT:tä) koskevia tarpeita tai Ideoita hyvistä ratkaisuista tarpeisiin. CSC:n asiakkaat eivät ole sopineet tähän Ideaan liittyen palvelusta. Kiinnostuksestame ja kommenteissa käydyn keskustelun pohjalta joitain vaihtoehtoja on pongattu ja selkeästi käyttökelpoinen ratkaisukin näköpiirisäs:
   • Ranskan RENATERin (CSC:n sisar) tuottama EVENTO https://evento.renater.fr/ on eduGAIN:n kautta Haka-organisaatioiden kokeiltavissa/käytettävissä eli korkeakoulujen käytettävissä. Etuna, että myös muiden Euroopan maiden yliopistojen henkilöillä on samalla tavalla mahdollisuus käyttää palvelua. Kirjautunut henkilö voi luoda kyselyitä, vastaaminen onnistuu anonyymisti, ilman sähköpostiosoitteen antamista. 
   • Korkeakouluyhteisöstämme voisi löytyä joku, joka haluaisi tehdä tähän tietoturva/tietosuoja arviointia, mutta lähtökohtaisesti ollaan kyllä tutun ja luotettavan toimijan palvelualustalla.
   • Mikäli asiasta haluttaisiin fasilitoida tai toimeenpanna selvitystä, vertailua ym. olisi siitä sovittava asianosaisten kesken. 
   • Toivottavasti tästä oli apua - Team CSC 

   Attachments

    Issue Links

     Activity

      People

       e100319 Harri Kuusisto
       e151910 Anni Rytkönen
       Votes:
       8 Vote for this issue
       Watchers:
       11 Start watching this issue

       Dates

        Created:
        Updated: