Uploaded image for project: 'Ideapankki'
 1. Ideapankki
 2. CSCIDEAPANKKI-132

PURO-palvelun väliaikainen jatkaminen ilman JOOPAS-konsortiota

XMLWordPrintable

   Tutustu Ideapankki-palveluun osoitteessa ideapankki.csc.fi

   Idea: PURO-palvelun väliaikainen jatkaminen ilman JOOPAS-konsortiota

   Ohjausyhteistyö: Ammattikorkeakoulujen opintohallinnon verkosto (amk-OHA)
   Asiakasohjaus: Puro-palvelun ohjausryhmä

   Arcada ja eräät muut korkeakoulut ovat kiinnostuneita jatkamaan PURO-palvelua omalla kustannuksellaan väliaikaisesti, kunnes he ovat siirtyneet uusiin ekosysteemeihin, CSC:n toivotaan selvittävän mahdollisuutta ja kiinnostusta. JOOPAS-konsortio lopettaa toimintansa ja päättää PURO-palvelun (https://www.csc.fi/web/education/puro) maaliskuussa 2022. Ristiinopiskelupalvelu tarjoaa vastaavan toiminnallisuuden integroituen Peppi- ja Sisu-ekosysteemeihin (https://wiki.eduuni.fi/x/3hUCCg). 

   CSC:n puolesta e102302 on selvittänyt, että edellytyksenä PURO-palvelun tarjoamiselle olisivat riittävä tilaajamäärä eli käytännössä palvelun rahoitus ja lisäksi asiasta pitäisi saada päätös JOOPAS-konsortiossa, koska kyseessä on JOOPAS-konsortion rakentama järjestelmäpalvelu. Kun Puroa tällä hetkellä tarjotaan osana JOOPAS-konsortion palvelukokonaisuutta ovat kustannukset tilaajille pysyneet hyvin maltillisina eikä Puron käytöstä ole tarvinnut laskuttaa käyttäjiä sen todellisten kulujen mukaan. 03/2022 jälkeen tilanne kuitenkin on erilainen eli mikäli palvelua tarjottaisiin jatkossakin, tulisi sen olla taloudellisesti kannattavaa eli vuosimaksut nousisivat moninkertaisiksi. PURO-palvelun elinkaari on tällä hetkellä kuitenkin laskettu vain kevääseen 2022, joten mikäli palvelun tarjoamista jatkettaisiin, täytyisi siihen tehdä kartoitus teknologiapäivitystarpeesta.

   24.3.2022

   • Riittävä määrä korkeakouluja (17 kpl) on ilmoittanut tilausprosessin käynnistämisestä. Jatkamisesta ovat ilmoittaneet SeAMK, TuAMK, HAMK, XAMK, Laurea, VAMK, Novia, Savonia, JAMK, HH, Arcada, Centria, Diak, Karelia, LapinAMK, TAMK ja UEF.

   21.3.2022

   • 13 korkeakoulua käynnistänyt tilausprosessin - SeAMK, TuAMK, HAMK, XAMK, Laurea, VAMK, Novia, Savonia, JAMK, HH, Arcada, Centria, Diak

   8.3.2022

   • Tilausdokumentit toimitettu korkeakouluille. Kahdeksan korkeakoulua käynnistänyt tilausprosessin - SeAMK, TuAMK, HAMK, XAMK, Laurea, VAMK, Novia, Savonia

   17.2.2022

   • Järjestetty webinaari ja dokumentaatiota muokattu palautteen perusteella. Viimeistellään tilausdokumentit ja toimitetaan ne korkeakouluille.

   2022-02-07

   2022-01-31

   2021-11-25 AMK-OHA:n keskustelusta

   • ammattikorkeakoulun opintoasianpäällikköverkostossa tehtiin kysely halukkuudesta jatkaa Puron-palvelun käyttöä ensi vuoden loppuun saakka. Kyselyyn vastasi 18 ammattikorkeakoulua, joista 13 olisi halukkaita jatkamaan Puro-palvelun käyttöä, osa vain siinä tapauksessa, että kustannukset pysyvät maltillisina

    

      e131363 Jukka Kohtanen
      e105411 Krister Karlström
      Votes:
      0 Vote for this issue
      Watchers:
      3 Start watching this issue

       Created:
       Updated: