Uploaded image for project: 'Ideapankki'
 1. Ideapankki
 2. CSCIDEAPANKKI-131

Metropolian valintakoejärjestelmä yliopistoille 2022-2023

  XMLWordPrintable

Details

  Description

   Tutustu Ideapankki-palveluun osoitteessa ideapankki.csc.fi

   Idea: Metropolian valintakoejärjestelmä yliopistoille 2022-2023

   CSC tuottaisi yliopistoille yhteisen palvelun valintakoeratkaisun ostamiseksi ja välittäisi sen osana Metropolian tuottaman valintakoeratkaisun yliopistojen 2022 (-23) sähköisten valintakokeiden toteuttamista varten. Kustannuksen maksavat palvelua käyttävät yliopistot.

   *** *** ***

   2022-09-30

   Kevään 2023 valintojen ensimmäinen infotilaisuus Vallu-valintakoejärjestelmä (entinen Metropolian valintakoejärjestelmä) järjestetään 11.10.2022 klo 9.00-10.00

   Lisätiedot: https://wiki.eduuni.fi/x/OhWqEg

    

   CSC järjestää valintakoejärjestelmän välittämisestä yliopistoille infotilaisuuden

   Ajankohta ke 26.1 klo 16.00-17.00
   Agenda: Käydään läpi ja keskustellaan Metropolian valintakoepalvelusta palvelutilauksen ja palvelun sisällön osalta. Tilaisuus on suunnattu Metropolian valintakoejärjestelmää käyttävien yliopistojen edustajille. 
    
   Zoom-huone https://cscfi.zoom.us/s/61522163202
   Palvelutilaukseen liittyvät dokumentit https://wiki.eduuni.fi/x/qtjfDg

   *** *** ***

   2022-01-18

   CSC on valmistellut palvelua, jossa valintakokeiden tuki ja Metropolian palvelun välittäminen voidaan järjestää yliopistojen toiveiden mukaisesti CSC:n palveluna, pitkäjänteisesti ja jatkuvana.

   CSC on omalla riskillään valmistellut Metropolian valintakoepalvelun välittämistä. Palvelun välittämiseen, järjestämiseen ja pystyttämiseen liittyvät kustannukset ovat osa laskutettavaa palvelua. Tuotamme palvelun omakustanteisesti, mikä tarkoittaa palvelun kokonaiskustannusten osoittamista sen asiakkaille.

   CSC:n tarjoama Valintakoepalvelu yliopistojen pääsykokeisiin 2022 sisältää

   • Valintakoepalvelun mahdollistamisen keväällä 2022 toteutettavien opiskelijavalintojen käyttöön ja seuraavaan valintakoekierrokseen valmistautumisen
   • Palvelutarpeen selvittäminen ja ratkaisutavasta sopiminen
    • Sopimusten valmistelut, sopimusneuvottelut ja webinaarit korkeakoulujen kanssa
    • Neuvottelut Metropolian, Korkeakoulujen ja OPH:n kanssa henkilötietojen käsittelystä
    • Palvelusta ja Välitettävästä palvelusta sopiminen puitesopimuksiin perustuen
   • Viestintä ja yhteistyön koordinointi
    • Yliopistojen yhteistyön fasilitointi ja raportointi yliopistojen toimijoille, mahdolliselle erikseen nimittämälle ohjausrakenteelle.
   • Palvelun pysytytys
    • Uuden palvelun käynnistys 
    • Uuden asiantuntijan perehdytys
    • Varahenkilöjärjestely henkilöriskin minimoimiseksi; 3 hengen tiimi
   • Palvelun toimitus
    • Kokeiden järjestämiseen liittyvän tiedon keräämisen aikatauluttaminen ja tiedonkeruun koordinointi (kokeet ja hakijamäärät)
    • Laskutusten jyvitys
   • Riskipuskuri palvelun järjestämiseksi - yllätyksiin varautuminen
    • CSC on jo tehnyt työtä palvelun pystyttämiseksi omalla riskillä noin 2 htkk:n verran

   Valintakokeiden tukemiseen on lisäksi sovittu HY:n kanssa palvelutilauksella 'Asiantuntijapalvelua yliopistojen pääsykoepalvelun koordintointiin'  (3 htkk; 09/2021-06/2022). HY:n tilaama työ on samansisältöinen kuin edellisinä vuosina 2021 kevään valinnat (tilaaja Aalto yliopisto) ja  kevään 2020 valinnat (tilaaja OKM).

   HY:n palvelutilauksella tehtävät työt

   • Metropolian valintakoepalvelun käyttöön liittyvien työryhmien (kehitystyöryhmä, käytännön työryhmä, ohjausryhmä) työn käynnistäminen, koordinointi ja raportointi
   • Kyselyt yliopistoille ja yhteisvalinnoille Metropolian valintakoejärjestelmän käytöstä ja sen kehitystarpeista
   • Pääsykokeiden toteuttamiseen liittyvät kyselyt (yhteyshenkilöt, koepaikat, sisällöt, IT-järjestelyt, ohjeet, tietojen välittäminen Opintopolusta)
   • Metropolian koejärjestelmän tiedottamisen koordinointi ja toteutus
   • Infotilaisuuksien tuki, tallennus ja jälkityöt
   • Pääsyoikeuksien hallinta ja viestintä
   • Loppuraportti ja suositukset jatkolle

    

   2021-11-01 Tilannetieto

   Metropolian valintakoejärjestelmää käyttävät hakukohteet on kartoitettu. Osalla epävarmoista hakukohteista oli kriittisiä kehitysterpeita, joiden ratkaisemiseksi tehtävää kehitystä kootaan yhteenvedoksi. Tiedotus järjestelmän käytöstä koottu hakukohteille https://wiki.eduuni.fi/x/EywaDg

   2021-10-01 Tilannetieto

   Yliopistojen opiskelijavalintojen kehittämisen ydinryhmä on päättänyt edetä asiassa ja lähettää kyselyn yliopistoille

   2021-09-17 Tilannetieto

   Yliopistojen ydinryhmä kokoontuu 1.10.2021 käsittelemään järjestelmän hankintaa ja käyttöönottoa. Kokouksen jälkeen Metropolian valintakoejärjestelmästä järjestetään esittelytilaisuus ja sen käytöstä toteutetaan kysely hakukohteille.

   Attachments

    Issue Links

     Activity

      People

       e153875 Topi Litmanen
       e183923 Laura Aivio
       Votes:
       0 Vote for this issue
       Watchers:
       2 Start watching this issue

       Dates

        Created:
        Updated: