Uploaded image for project: 'Ideapankki'
 1. Ideapankki
 2. CSCIDEAPANKKI-128

Datakatalogit datanhallinnan työkaluna

XMLWordPrintable

  • Icon: Story Story
  • Resolution: Unresolved
  • Icon: Major Major

   Tutustu Ideapankki-palveluun osoitteessa ideapankki.csc.fi

   Idea: Datakatalogit datanhallinnan työkaluna

   Ohjausyhteistyö: Tieteellisen laskennan yhteistyöfoorumi
   Asiakasohjaus: Tieteellisen laskennan yhteistyöfoorumi

   Datakatalogi toimii ammattikorkeakoulun TKI-aineistojen kuvailevien tietojen tallennuspaikkana.

   Katalogista näkee, mitä aineistoja ja niihin liittyvää metadataa yhteisömme jäsenet ovat tuottaneet - katalogista voi tarkistaa mm. omistajuuteen, käyttöoikeuksiin ja tutkimusmenetelmiin liittyviä yksityiskohtia.

   Datakatalogi tarjoaa kattavan toiminnanohjauksellisen kuvan sekä yksilöille ja ryhmille mahdollisuuden meritoitumiseen.

   Metadatan tuotanto datakatalogiin on matalan kynnyksen toimintaa, mutta datanhallinnan prosessia tuetaan ja dataa kuratoidaan silti vahvasti keskitettyjen tukipalveluiden avulla.

   Vaikka katalogi on tarkoitettu sisäiseen käyttöön, sieltä pystytään avaamaan metadataa kansallisiin ja kansainvälisiin järjestelmiin sekä löytämään helposti varsinainen data riippumatta sen olinpaikasta.

   Käsittely

   2022-01-10 Tilannetieto

   CSC on lähettänyt Tutkimusaineistotietojen tallennuspalvelun palveludokumentaation Justuksen tilaajaorganisaatioiden kommentoitavaksi. Kommentointiaikaa on 21.1.2022 asti.

   2021-03-25 Ideatoimikunnan kokous

   • jirauser20470, Turun ammattikorkeakoulusta esitteli tarpeen: datakatalogi_ideatoimikunta_250321.pptx
   • e100132 jakoi Turun AMK:n kanssa pohdittuja vaihtoehtoja: amk-datakatalogi ehdotus.pptx
   • Kyseessä on vaihtoehtoisen ratkaisun hakeminen 10 repotronicia käyttävän ammattikorkekoulun valmistelemalle ratkaisulle (e105873)
   • CSC ja Turun ammattikorkeakoulu selvittävät vaihtoehtoja 14.4. mennessä, tulokset tiedoksi AMK-TKI-johtajien verkoston kokoukseen 15.4. (e100132, e144978)
   • Idea on CSC:n palvelukehityslinjalla esiselvityksessä, jaetaan asiasta tieto korkekoulujen verkostolle, kiinnostuneet voivat olla yhteydessä e144978 CSC:ltä.

      e144978 Heidi Laine
      e100855 Juha Venho
      Votes:
      0 Vote for this issue
      Watchers:
      3 Start watching this issue

       Created:
       Updated: