Uploaded image for project: 'Ideapankki'
 1. Ideapankki
 2. CSCIDEAPANKKI-127

DMPTuuli-palvelun liiketoimintamallin kehittäminen

  XMLWordPrintable

  Details

   Description

   Tutustu Ideapankki-palveluun osoitteessa ideapankki.csc.fi

   Idea: DMPTuuli-palvelun liiketoimintamallin kehittäminen

   DMPTuuli on arvostettu ja käyttettävyydeltään kiitetty kansallinen aineistonhallintasuunnitelmatyökalu, jota HY:n kirjasto tuottaa ja OKM on tähän asti rahoittanut CSC:n kautta. HY:n tuottamaan palveluun kuuluu paitsi työkalun ylläpitäminen ja kansalliselle käyttäjäkunnalle räätälöiminen, myös aiheeseen liittyvää koulutus- ja verkostotoimintaa. Jatkossa OKM ei kohdenna DMPTuuliin enää CSC:n ja OKM:n välisessä sopimuksessa korvamerkitysti varoja. Vuodesta 2022 lähtien DMPTuulin ja siihen liittyvän datanhallinnan kansallista kyvykkyyttä kehittävän toiminnan rahoittamiseksi tarvitaan uusi yhteisrahoitteinen liiketoimintamalli.

   Yksi mahdollinen ratkaisu olisi toiminnan rahoittaminen CSC:n hallinnoiman DMPTuuli-konsortion kautta. CSC ostaisi palvelun edelleen HY:ltä kuten tähänkin asti. Ratkaisu edellyttää kuitenkin tarkempaa kartoittamista, jotta ymmärretään mitä konsortioratkaisu käytönnössä edellyttäisi, ml. epäsuorat kustannukset, ja jotta voidaan huomioida myös mahdolliset muut skenaariot toiminnan resursoimiseksi. Lisäksi DMPTuulia koskeva keskustelu olisi tärkeää tuoda osaksi datanhallinnan ja laskennan kansallista viitearkkitehtuuria koskevaa laajempaa ohjausta ja pohdintaa.

   Jotta HY:n kirjasto pystyy jatkamaan DMPTuuli-toimintaansa, ratkaisu pitäisi saada muotoiltua vuoden 2021 ensimmäisen puoliskon aikana.

    

   DMPTuuli-konsortion avoin Eduuni-alue: https://wiki.eduuni.fi/x/Yw4JDQ 

   2021-05-06 Ideatoimikunnan kokous

   • Etenee esiselvitykseen CSC:n palvelukehityslinjalle, tarjous konsortioon liittymisestä tehdään korkeakoulujen puitsesopimuksen yhteyshenkilöille ja informoidaan kirjastoja, data-tukitoimintoja, TKI-johtajien verkostoa.
   • Vieraina Pälvi Kaiponen (HY) esittelee DMPTUULI_Ideapankki.pptxHY:n kirjaston ja CSC:n suunnitelmaa valmistella konsortiomallia liikentoimintamallin kehittämiseksi ja Janne Kanner (CSC) taustoittaa rahoituksen muutoksista

   2021-03-24 Ideatoimikunnan kokous

   • Toivottaisiin ideoita siitä miten käydä keskustelua tällaisesta yhteisestä panostuksesta, ja siitä kuinka viedä asiaa eteenpäin korkeakouluissa

    Attachments

     Issue Links

      Activity

       People

       Assignee:
       e144978 Heidi Laine
       Reporter:
       e105438 Outi Tasala
       Votes:
       1 Vote for this issue
       Watchers:
       1 Start watching this issue

        Dates

        Due:
        Created:
        Updated: