Uploaded image for project: 'Ideapankki'
 1. Ideapankki
 2. CSCIDEAPANKKI-126

Korkeakoulujen kirjastojen tilastoinnin uudistus

  • Icon: Story Story
  • Resolution: Unresolved
  • Icon: Major Major

   Tutustu Ideapankki-palveluun osoitteessa ideapankki.csc.fi

   Idea: Korkeakoulujen kirjastojen tilastoinnin uudistus

   Yliopistojen ja ammattikorkeakoulujen kirjastot ovat selvittäneet mahdollisuuksia uudistaa tilastointia. Tarkoituksena oli korvata vanha KITT-järjestelmä (https://yhteistilasto.lib.helsinki.fi/) joka on käyttöikänsä päässä ja jonka ylläpito loppuu. Esiselvityksen perusteella korkeakoulut ovat päättäneet luopua KITT-järjestelmästä ja siirtyä hajautettuun raportointimalliin. CSC:n palvelun jatkolle ei ole enää tarvetta.

   2021-11-02 Lopputulema

   • CSC toteutti esiselvityksen, joka toimitettiin asiakkaalle 30.6.2021
   • Esiselvityksen perusteella korkeakoulut ovat päättäneet luopua KITT-järjestelmästä ja siirtyä hajautettuun raportointimalliin.
   • Korkeakoulujen kirjastojen tilastoinnin uudistus on toteutunut.

   2021-05-11 Vetovastuu konsortion puolesta Lapin yliopistolla

   • TITI-konsortio on sopinut, että koordinoivana korkeakouluna ja esiselvityksen tilaajana toimii Lapin yliopisto ja sen kirjasto, joka maksaa selvityksen kustannukset CSC:lle ja laskuttaa muilta osallistujilta heidän osuutensa.
   • Palvelutilausta CSC:n asiantuntijapalvelusta esiselvityksen toteuttamiseksi valmistellaan Lapin yliopiston ja CSC:n puitesopimuksen osaksi

   2021-05-06 Ideatoimikunnan kokous

   • Ehdotus: todetaan, että etenee esiselvitykseen CSC:n palvelukehityslinjalle
   • Tähän saakka KITT2-tilastointipalvelua käyttäneiden kirjastojen piirissä on päätetty edetä ja hankkia asiassa esiselvitys CSC:ltä. Tätä varten on muodostettu uusi Tiedekirjastojen tilastot TITI-ohjausryhmä ja muodostetaan yhteenliittymä tilaajien kesken. Mukana ovat sekä KOHA- että Alma-järjestelmää käyttävät kirjastot. Toteutus korkeakoulujen puitesopimuksen mukaisena asiantuntijatyön palvelutilauksena.

   2021-03-25 Ideatoimikunnan kokous

   • Tiedoksi uusi idea
   • Ideaa alustaa järjestelmäuudistusta valmistelevasta ryhmästä pj. Ari Muhonen, Jyväskylän avoimen tiedon keskus, ja Jussi Kärki, Satakunnan ammattikorkeakoulun kirjasto.

      e100139 Tuija Raaska
      e103015 Manu Pajuluoma
      Votes:
      0 Vote for this issue
      Watchers:
      4 Start watching this issue

       Created:
       Updated: