Uploaded image for project: 'Ideapankki'
 1. Ideapankki
 2. CSCIDEAPANKKI-110

Korkeakoulujen etä- ja hybriditoiminnan kehitysyhteistyö

  XMLWordPrintable

Details

  • Story
  • Status: Tarkennettavana
  • Major
  • Resolution: Unresolved

  Description

   Syyslukukausi alkaa korkeakouluissa eritasoisin aiemmasta poikkeavin etä- ja hybridimallisin toimintamallein. Hyödynnettäisiin poikkeusolosuhteiden opiskelijavalintojen hallitsemisessa koeteltuja yhteistyötapoja ja -tahtoa myös valmistautuessamme opetuksen alkamiseen syyslukukauden myötä.

   Ideapankissa olevat korkeakoulutuksen ja tutkimuksen kehittämisideat, joiden on tunnistettu liittyvän COVID-19 poikkeustilanteeseen:  https://wiki.eduuni.fi/x/ZyOpC 

   2021-03-04 Huomioita monipaikkaiseen työhön liittyvästä kehityksestä

   2020-09-10 Ideatoimikunnan kokous

   • 8.9. KOOTuessa ei tullut täysin selväksi mitä odotetaan KOOTuelta.
   • Esille nousemassa, miten rakennetaan kyky tuottaa "major incident" management tai palveluiden tuen yhteinen hallinta "loppukäyttäjätasolta" korkeakoulujen, CSC:n ja eri palveluntarjoajien verkossa, jossa on itse tuotettuja palveluita, CSC:n tuottamia palveluita, eri vendorien tuottamia tai jonkun korkeakoulun muille tuottamia palveuita, joilla voi olla merkittäviä keskinäisriippuvuuksia.
    • Tässä on varmaan muutama näkökulma tämän käsitteen / sateenvarjon alla: 1) organisaatioiden 1. taso (SD) 2) palvelut jotka ovat jaettuja useamman organisaation yhteisiä ja mikä on niiden palveluiden verkostomainen tapa tuottaa tuki/neuvontapalveluita 3) tapahtumat joissa akuutti tilannekuva ja reagointi/toipumisen toimenpiteet vaatii org. rajat ylittävää toimintaa ja yhteistyötä
    • Miten konsernin sisällä toistuu myös paikallisten organisaatioiden ja niiden osien ja riippuuksien tasolla, niin kuin valtakunnallisella tai vaikka pohjoismaisen yhteistyön tasoilla
    • Avataan tästä Idea otsikolla "Virtuaalinen operaatiokeskus: case ekosysteemin poikkeamien hallinta" https://jira.eduuni.fi/browse/CSCIDEAPANKKI-115  ja tarkennetaan mahdollisen Funet-työvaliokunnan pohdinnan jälkeen edistettäväksi (SEC-ryhmälle, KA-SIG:lle, CSIRT-ryhmille...?)
    • Käsitellään seuraavassa Ideatoimikunnassa kutsuvieraiden kanssa

    

   2020-06-25 Webinaari yhteistyöstä alkavan syyslukukauden etätoiminnan kehittämiseksi

   • 25.6.2020 klo 14-16 Ideatoimikunta järjesti avoimen keskustelun poikkeusolojen opiskelijavalintojen järjestämisessä koeteltujen yhteistyötapojen edelleen kehittämisestä ja laajentamisesta korkeakoulujen syyslukukauden aloitusta ja jatkuvaa etä- ja hybridiosallistumiseen perustuvaa korkeakoulutusta ja tutkimusta tukemaan. 
   • Lyhyt uutinen webinaarista: https://www.csc.fi/fi/-/poikkeustilasta-pysyviin-rakenteisiin
   • Webinaarin tallenne: https://kannu.csc.fi/s/QjHiNyRSXFMGd3S
   • Tapahtuman sivu: https://wiki.eduuni.fi/x/n740CQ
   • Voisiko korkeakoulujen opiskelun ja opetuksen tukipalveluiden ja hallinnon yhteistyöryhmä KOOTuki ottaa asiassa pallon (ks. vasen alanurkka kuvassa https://ka.csc.fi/#ohjausyhteistyo_anchor )
   • Ideapankki alustana ja tähän liittyvien ideoiden jako- ja jalostamisväylänä. Ideatoimikunta kokoontuu joka toinen torstai klo 14-15 (13.8. alkaen) käsittelemään, tervetuloa kuulolle! Ideoita voi jättää julkiseen keskusteluun tai tarkastella osoitteessa http://ideapankki.csc.fi 

   2020-06-11 Ideatoimikunnan kokous

   • FUCIO:n koronatiistain 9.6.2020 pohdittu kokonaisuus käsiteltiin uutena ideana Ideatoimikunnan kokouksessa
   • Keskusteltiin DigiPeda-verkoston ja opintohallinnon asiantuntijoiden liittämisestä jatkokeskusteluihin
   • Kannatettiin keväällä käynnistetyn viikottaisen keskustelun (ns. koronatiistai) jatkamista, nykyisten verkostojen ja special interest group -tyyppisten toimintojen hyödyntämistä tai kehittämistä, Ideamuotoiluja, yhteisiä koordinointipalveluita ym. 
   • Järjestetään ylimääräinen Ideatoimikunnan kokous 25.6. klo. 14-16. Kokoukseen kutsutaan mukaan DigiPeda-verkoston ja opintohallinnon asiantuntijoita molemmilta korkeakoulusektoreilta. Kokouksen teemana toimii ko. Ideapankin tiketti 110

   Attachments

    Issue Links

     Activity

      People

       e105438 Outi Tasala
       e114483 Ari Hirvonen
       Votes:
       0 Vote for this issue
       Watchers:
       6 Start watching this issue

       Dates

        Created:
        Updated: