Uploaded image for project: 'Ideapankki'
 1. Ideapankki
 2. CSCIDEAPANKKI-108

Ratkaisut osaamisen osoittamiseen ja todentamiseen etänä

  XMLWordPrintable

  Details

  • Type: Story
  • Status: Ideapankissa
  • Priority: Major
  • Resolution: Unresolved
  • Labels:
   None

   Description

   Ratkaisut osaamisen osoittamiseen ja todentamiseen etänä: kuinka tunnistetaan etäyhteyksillä toimiva henkilö. Suunnittelun käynnistäminen kansallisten ratkaisujen käyttöön huomioiden erilaiset tilanteet ja tarpeet.

   Tässä tiketissä on kyseessä alkuperäistä idean https://jira.eduuni.fi/browse/CSCIDEAPANKKI-102 perustella luotu uusi yleisempään teemaan osaamisen osoittaminen ja todentaminen etänä liittyvä idea. Alkuperäinen idea on muokattu kuvaamaan toteutettua, opiskelijavalintoja poikkeustilanteessa tukevaa ideamuotoilua. 

   • Tarvittavat ratkaisut etänä suoritettavaan osaamisen osoittamiseen (tentti, valintakoe, näyttö, jne.) etänä. Kun opiskelijan tulisi osoittaa osaamisensa todennetusti, esim. valvotussa olosuhteessa. Tähän tarjolla useita etävalvontaratkaisuja, joita ei vielä ole käytössä korkeakouluissa. 
   • Tenttien etävalvontaratkaisun kartoitus ja hankinta käyttöönotettavaksi korkeakoulujen oppimisympäristöissä ja esim. EXAM-tenteissä
   • Tenttien järjestäminen, tenttien etävalvontajärjestelmän hankinta tai hankinnan kustannusten kompensointi

    Attachments

     Issue Links

      Activity

       People

       Assignee:
       e105438 Outi Tasala
       Reporter:
       e142955 Jussi Kivinen
       Votes:
       2 Vote for this issue
       Watchers:
       2 Start watching this issue

        Dates

        Created:
        Updated: