Uploaded image for project: 'Ideapankki'
 1. Ideapankki
 2. CSCIDEAPANKKI-108

Ratkaisut osaamisen osoittamiseen ja todentamiseen etänä

  XMLWordPrintable

Details

  • Story
  • Status: Ideapankissa
  • Major
  • Resolution: Unresolved
  • None

  Description

   Ratkaisut osaamisen osoittamiseen ja todentamiseen etänä: kuinka tunnistetaan etäyhteyksillä toimiva henkilö. Suunnittelun käynnistäminen kansallisten ratkaisujen käyttöön huomioiden erilaiset tilanteet ja tarpeet.

   Tässä tiketissä on kyseessä alkuperäistä idean https://jira.eduuni.fi/browse/CSCIDEAPANKKI-102 perustella luotu uusi yleisempään teemaan osaamisen osoittaminen ja todentaminen etänä liittyvä idea. Alkuperäinen idea on muokattu kuvaamaan toteutettua, opiskelijavalintoja poikkeustilanteessa tukevaa ideamuotoilua. 

   • Tarvittavat ratkaisut etänä suoritettavaan osaamisen osoittamiseen (tentti, valintakoe, näyttö, jne.) etänä. Kun opiskelijan tulisi osoittaa osaamisensa todennetusti, esim. valvotussa olosuhteessa. Tähän tarjolla useita etävalvontaratkaisuja, joita ei vielä ole käytössä korkeakouluissa. 
   • Tenttien etävalvontaratkaisun kartoitus ja hankinta käyttöönotettavaksi korkeakoulujen oppimisympäristöissä ja esim. EXAM-tenteissä
   • Tenttien järjestäminen, tenttien etävalvontajärjestelmän hankinta tai hankinnan kustannusten kompensointi

    

   2020-11-04 Tuote-esittely (Proctortrack/Verificient) HY:lle ja EXAM-konsortiolle

   • Moodleen LTI:llä kytkettävä etävalvontajärjestelmä, jossa eri tason proktorointia
   • Tuote: https://www.proctortrack.com, toimittaja Verificient
   • Muistio tiketin liitteenä

   22.10.2020 Käyty alustavia keskusteluja, että olisi tarvetta koordinointityölle kahteen kokonaisuteen

   • Selvityksiä käytettävistä teknisistä ratkaisuista opiskelijavalintojen tukemiseen ja osaamisen osoittamiseen ja todentamiseen etänä sekä niiden soveltuvuudesta. Tarve olisi heti loppuvuoden 2020 aikana
   • Koordinaatiotukea opiskelijavalintojen kehittämisen tukemiseksi erityisesti yliopistojen osalta. Ensisijaisesti tarve kohdistuu kevään 2021 opiskelijavalintoihin tarve jatkuu pidemmälle aikavälille.

   Attachments

    Issue Links

     Activity

      People

       e131363 Jukka Kohtanen
       e100090 Christa Winqvist
       Votes:
       2 Vote for this issue
       Watchers:
       4 Start watching this issue

       Dates

        Created:
        Updated: