Uploaded image for project: 'Ideapankki'
 1. Ideapankki
 2. CSCIDEAPANKKI-104

IP-rajatut pääsyt - VPN/VPN palveluiden tarpeet

  XMLWordPrintable

  Details

   Description

   Idea: IP-rajatut pääsyt - VPN/VPN palveluiden tarpeet

   Kuvaus: Kampuksilta poistuminen vie opiskelijat ja tutkijat ip-rajattujen aineistojen ja materiaalien ulkopuolelle. Ei ole varmuutta siitä kuinka monet tai mitkä kaikki ratkaisut ovat IP-rajattuja ja kuinka laajasta tarpeesta on kyse - tarpeet voivat vaihdella henkilön roolin mukaan, onko kyseessä opiskelija vai henkilökunnan jäsen. Kaikissa korkeakouluissa ei ilmeisesti tarjota VPN:ää opiskelijalle. Covidin aiheuttamassa poikkeustilanteessa VPN-yhteyksien tarve on kasvanut räjähdystämisesti. Samaten etätyöpöytäpalveluiden kasvu on myös selkeästi havaittavissa. Tarpeita on niin sensitiivisen- kuin kirjastoaineistojen (artikkelitietokannat ja aineistot) osalta. VPN-kapasiteetin on pysyttävä riittävänä poikkeustilanteessa.  Asiasta olisi hyvä tehdä tarveselvitys.

    

   2020-03-26 Ideatoimikunnan kokous

   • Päätettiin tuoda asia ideapankkiin omana ideanaan ja todettiin, että asiaa lähdetään esiselvittämään tarveselvityksen muodossa
   • Esiselvitysryhmään ehdotettiin osallistujia Minna Harjuniemen (HY) kautta sekä Samuli Malisen kautta AAPAsta. Lisäksi esiselvitykseen osallistuisi Harri Kuusisto (CSC). Lisäksi kirjastopuolelta toivotaan osallistujaa.

    

    Attachments

     Issue Links

      Activity

       People

       Assignee:
       e100325 Jussi Auvinen
       Reporter:
       e100325 Jussi Auvinen
       Votes:
       1 Vote for this issue
       Watchers:
       2 Start watching this issue

        Dates

        Created:
        Updated: